NEWS

AEROSONAR – Spatial sound installation 
exhibition: intelligence io, kc magacin, belgrade

Aerosonar is a spatial audio installation which displays Belgrade air pollution data in the micro environment of the exhibition space, at the same time emphasizing a human impact on air pollution.

Authors:
Ana Todosijević / Marija Šumarac / Ana Anastasov  
Software development: Aleksandar Kilibarda
Development of the scientific concept: Bojan Kenig
Produced by Center for the Promotion of Science within the project European ARTificial Intelligence Lab.

NEWS

nukleus: a year after

Pogledaj rezultate gradnje strukture saća unutar Nukleusa. READ MORE

 

 

 

 

blog

ECOSYSTEM ENGINEERS 1: LAYING THE FOUNDATION

Vrste čije prisustvo i aktivnosti u najvećoj meri modifikuju svoju fizičku i hemijsku sredinu, a samim tim utiču i na druge organizme u životnoj sredini, često se nazivaju „inženjerima ekosistema“. Definisanjem uloge koju mnogi organizmi igraju u stvaranju, modifikaciji i održavanju staništa… READ MORE

NEWS

AN UNUSUAL CASE OF THE GREEN SNAIL

Mali morski mekušac – atlantski morski puž Elysia chlorotica, predstavlja dobar primer odnosa organizama i životne sredine. Ovaj puž se hrani filamentoznom žuto-zelenom algom Vaucheria litore, pri čemu unosi u sebe sadržaj svake od izduženih višejedarnih ćelija ove alge. U tom procesu on zadržava hloroplaste… READ MORE

EVENTS

BIO CO CULTURE:
Mini series on bio culture
APRIL 2021.
A discussion with Adrienn Újházi and Maja Halilović

BIOKULTURA I bio2arh: 1.deo

BIOKULTURA I bio2arh: 2.deo

Aerosonar @ BEO AIR
26.02/19.03.2021.
Studio 1-0-6LA, online
Los Angeles, US
Aerosonar @ 4.o FEST
20.i 21.10./03.11.2020.
Beograd - 20. i 21. 10.
Čačak - 03.11.

PROJECTS

Model
Aerosonar
2
Nukleus
Building together color 2
Building Together
KPBR color 2
alGArden
Algae bed 2-2
Algae Bed
Future Living
Future Living
en_USEnglish