ONTOGENIJA NEIZVESNOSTI

“Ova melodija je prisutna svuda, skoro da mogu da osetim sav taj strah.”

Ontogenija neizvesnosti je interaktivna instalacija koja istražuje načine komunikacije između udaljenih grupa organizama kao što su ljudi i zelene alge. Komunikacija se odvija kroz dinamične svetlosne i zvučne efekte. Težište se pomera sa čoveka, kao dominantne vrste, na odnos između vrsta. Kroz spekulativni pristup, u radu se preispituje način na koji ljudi i druge vrste mogu da opstanu na planeti.

Ontogenija neizvesnosti istražuje preokret sa antropocentričnog pristupa svetu koji je zasnovan na kontroli, planiranju, predviđanjima i utopijskom konceptu izvesnosti, na pristup koji je u skladu sa prirodnim procesima neizvesnosti, nestalnosti, prilgođavanja, i koegzistencije. U budućnosti Ontogenija neizvesnosti je ujednačena forma, čiji su sastavni delovi ljudi i zelene alge. Nastala je posebnim prilagođavanjima algi i ljudi koji su kroz mutualističke procese počeli da pružaju jedni drugima neophodne resurse i uspostavljaju međusobnu komunikaciju i saradnju. Instalacija služi kao prolaz putem kojeg posetioci mogu da stupe u interakciju sa vanvremenskom hibridnom formom.

 
 
sr_RSSerbian