Mali morski mekušac – atlantski morski puž Elysia chlorotica, predstavlja dobar primer odnosa organizama i životne sredine. Ovaj puž se hrani filamentoznom žuto-zelenom algom Vaucheria litore, pri čemu unosi u sebe sadržaj svake od izduženih višejedarnih ćelija ove alge. U tom procesu on zadržava hloroplaste iz tih ćelija, koji se zatim ugrađuju u ćelije njegovog digestivnog trakta. U tim ćelijama hloroplasti vrše fotosintezu veoma uspešno, obezbeđujući ovom morskom pužu metaboličku energiju i ugljenične proizvode kojima on gradi svoj mukozni omotač.

Preuzeto iz Organism and Environment, First Ed., Sonia E. Sultan, 2015, Oxford University Press. 

Vrste čije prisustvo i aktivnosti u najvećoj meri modifikuju svoju fizičku i hemijsku sredinu, a samim tim utiču i na druge organizme u životnoj sredini, često se nazivaju „inženjerima ekosistema“. Definisanjem uloge koju mnogi organizmi igraju u stvaranju, modifikaciji i održavanju staništa, ekolozi su se fokusirali na povratne sprege između ovih organizama i njihovog stalno prisutnog funkcionalnog konteksta.

bojan kenig

Biološke i sociološke promene doneće revoluciju u shvatanju odnosa i razmene materije i energije između nas i prostora u kome živimo. Proširivanje polja arhitekture na meteorologiju, biologiju i druge discipline podrazumevaće ne samo preuzimanje mehanizama i principa funkcionisanja ovih disciplina već i njihovo uvođenje u svakodnevni život.

ana todosijević

sr_RSSerbian