Projekat Nukleus istražuje ponašanje pčela, njihov proces građenja i uslove u kojima se odvija građenje košnice, odnosno pčelinjeg saća.

Projekat ima dva aspekta: prvi je struktura koju pčele grade, način na koji funkcionišu i procesi koji se odvijaju u toku građenja; drugi je uslovi u kojima se odvija proces građenja i uticaj parametara vremenskih uslova na ponašanje i građenje.

Cilj projekta je, da umesto analizom gotove strukture, možemo u svakom trenutku pratiti proces nastajanja strukture u odnosu na trenutne uslove i time svakodnevno analizirati ponašanje i proces građenja pčela, koje su jedne od najboljih graditelja u prirodi.

Nukleus

bio2arh

Projekat Nukleus nastao je kao nastavak eksperimenta u kome se istražuju principi građenja drugih vrsta graditelja u prirodi u okviru projekta “Building together – Gradimo zajedno“.

Ovog puta želja nam je bila da u proces građenja imamo direktniji uvid i da omogućimo i drugima da učestvuju u eksperimentu. Pozicioniranjem kamere i senzora unutar košnice koristimo vizelne i numeričke podatke kako bismo postali prisniji i bliskiji sa pčelama. Dovodimo se u vezu sa njima ekstrapolacijom podataka i sintetičkim pristupom. Aasocijativnim sposobnostima našeg uma dovodimo sebe do  boljeg razumevanja, pokušavamo da osetimo uslove, da uporedimo životne sredine i percepciju prostora. Cilj nam je da vidimo na koji način pčele, kao visokorganizovani socijalni organizmi, koriste prostor, kako ga menjaju, prilagođavaju i regulišu. U tom procesu možemo da vidimo stalno titranje prostora između organizama i životne sredine, da osetimo pomeranje nestalne i tanke granice u oba pravca, da iskusimo napore održavanja ravnoteže, borbu i prisnost, napetost i harmoniju drevnih filogenetskih odnosa.

Struktura predstavlja “građevinu” nalik na ljudsku koja je modifikovana kako bi je naselile pčele i dovršile gradnju na strukturi. Konstrukciju „građevine“ čine čelične žice obložene voskom i na taj način je struktura prilagođena pčelama.

Struktura se nalazi u košnici specijalnog dizajna koja prati njenu formu. Košnica je opremljena tehnologijom koja omogućava praćenje dešavanja unutar košnice:

Kamera (Raspberry Pi NOIR camera) je pozicionirana sa donje strane košnice tako da snima unutrašnjost strukture.

Raspberry Pi 1 na koji je povezana kamera Pi NOIR beleži fotografije na svakih 15 minuta. Na taj način možemo pratiti napredak u dograđivanju strukture i aktivnosi unutar košnice.

Senzori (dva senzora za temperaturu i vlažnost vazduha i sensor za pritisak  – DHT22 i Arduino senzor za pritisak i temperaturu) mere vrednosti temperature, vlažnosti vazduha i atmosferskog pritiska.

Raspberry Pi 2 na koji su povezani senzori za temperaturu i vlažnosti vazduha – jedan unutar i jedan izvan košnice – i senzor za merenje atmosferskog pritiska. Senzori su pozicionirani unutar košnice i izvan košnice da bismo mogli da pratimo razlike u vrednostima. Na taj način pratimo kako pčele regulišu unutrašnje uslove.

Svi podaci video prikaz dešavanja unutar košnice i očitane vrednosti u vidu grafika – mogu se pratiti u svakom trenutku na ovom sajtu. Pratite uživo dešavanja u košnici. Preuzmite podatke očitavanja senzora ovde

Nukleus čine

Ana Todosijević

ideja, razrada koncepta, dizajn, modelovanje, koordinisanje, produkcija, obrada podataka, logistika

Bojan Kenig

ideja, razrada koncepta, koordinisanje, produkcija, obrada podataka, logistika

Davor Pančić

ideja, razrada koncepta, koordinisanje, produkcija,
logistika

Bojan Dragutinović

tehnička i tehnološka rešenja, programiranje, tehnička izvedba, produkcija, razrada koncepta

Aleksandar Kilibarda

programiranje, vizualizacija podataka, prezentacija informacija

Filip Todosijević

produkcija, tehnička izvedba, logistika

Miroljub Pančić i Radiša Obradović

pčelari – stručne konsultacije, pomoć u tehničkoj izvedbi, nadzor košnice i održavanje, logistika

Tanja Todosijević

produkcija, tehnička izvedba

Nikolina Donkor

produkcija, tehnička izvedba, dizajn

Radoslav Todosijević

stručne konsultacije, pomoć u tehničkoj izvedbi,        tehnička rešenja

Zoran Bikicki

razrada koncepta, programiranje, prezentacija informacija

MIRJANA UTVIĆ​

stručne konsultacije

Veliko hvala:

Mejkers spejsu Centra za promociju nauke

na prostoru, alatima, korišćenju mašina i uređaja u testiranju, stručnim konsultacijama
i uvek vedrom raspoloženju. Posebna zahvalnost Milanu Vesiću – domaćinu Mejkersa.

 

logo

ELPLIN d.o.o.

na kontinuiranoj podršci i saradnji, na stručnim savetima, na dozvoli korišćenja alata, opreme, ljudskih resursa i vozila.
TOTAL GRADNJA

i Miloš Nikolovski – na stručnim konsultacijama, produkciji i tehničkoj izvedbi.


 

sr_RSSerbian