Bio2Arh Bio2Arh

Bio2Arh

Bio2Arh je udruženje koje okuplja naučnike, umetnike, inženjere i sve koji žele da kroz eksperiment istražuju spoj umetnosti i naučnih disciplina, kao i njihov uticaj na društvo. Naš rad obuhvata istraživanje primene bioloških organizama u arhitekturi, praktična rešenja ekoloških problema u savremenom životu i preispitivanje, kao i suštinsko menjanje načina na koji utičemo i stvaramo životnu sredinu.

a2

Ana Todosijević

dream alchemist

Head of Design

Bojan Kenig

fire starter

Head of Creatives

Davor Pančić

ambassador of buzz

Head of Collaboration